Välkommen till support center

För att underlätta support och för att bättre kunna hjälpa dig, har vi nu ett ärendehanteringssystem.

Varje ärende tilldelas ett unikt ärendenr som du kan använda dig av för att följa statusen på ditt ärende och ge respons.

För din vetskap så arkiveras och spars all historik på dina support ärenden, vilket underlättar vid uppföljning och efterbehandling.

En giltig e-mail adress krävs för att kunna skapa ärenden.